Teràpia familiar


Teràpia familiarInclou el treball de pares amb fills, de germans, de pares separats amb fills, de parelles amb la família política, d’un dels progenitors amb els fills, o d’un dels fills amb el progenitor, de tres generacions… La teràpia en família treballa amb tots aquells membres d’un sistema que estan disposats a treballar per resoldre un conflicte o reduir el malestar associat a qualsevol circumstància vital que se’ns pot presentar en el sí d’una família.

Com ho farem?

Si el primer dia poden venir tots els membres implicats en la problemàtica i disposats a venir a parlar del seu punt de vista millor, si no és possible, anirem fent sessions per tal de conèixer el punt de vista de tots en diferents sessions. I sota la perspectiva sistèmica, mirarem de veure, no qui és el problemàtic, sinó de quina manera cadascun dels membres de la família està fent que el problema es mantigui, es redueixi o s’agreugi. Farem diferents combinacions de convocatòria i anirem buscant entre tots noves fòrmules de funcionament, les seguirem i observarem per tal de fer-ne els ajustos necessaris o buscar-ne alternatives, fins que entre tots considerem que s’ha resolt la demanda inicial o les que hagin anat sorgint.

Al tractar-se d’una modalitat de teràpia més complexa ja només pel nombre de persones normalment implicades, ofereixo un treball en coteràpia (diferent remuneració, consultar “tarifes”), lo qual vol dir que podem ser dues professionals especialitzades en teràpia familiar durant tot el procés terapèutic.