Supervisions


SupervisionsMoltes vegades, la pràctica clínica privada no compta amb un equip de supervisió amb qui poder compartir dubtes, qüestions o idees sobre la nostra feina, o poder veure altres maneres d’intervenir, pensar i enfocar casos que poden ser molt similars als nostres. Moltes vegades acabem prenent la totalitat de les decisions terapèutiques en soledat, tot just consultant algunes obres de referència.

És per això que des del meu espai de treball, ofereixo grups o sessions individuals de supervisió, puntuals o regulars, per supervisar els teus propis casos des de la vessant integradora, constructivista i sistèmica en les especialitats de teràpia amb joves, adults, parelles o famílies.