Teràpia de parella


Teràpia de parellaCompartir la vida amb una altra persona no és gens fàcil, lo qual no vol dir que no sigui recomanable ni enriquidor, però comporta feina. Feina de conèixer-nos a nosaltres mateixos per saber el que pretenem trobar en parella (i per tant esperem i/o de vegades exigim) i per no ca­rregar a l’altre amb pesos que no li corresponen; feina per saber veure, respectar i tolerar les diferències de l’altre; feina per pensar en fòrmules el més satisfactòries possibles per a dos (o més) a l’hora de prendre decisions sobre els temes que hem designat comuns, etc.

La teràpia de parella pretèn ajudar a tot això, tant si esteu en crisis com si voleu fer una feina més aviat preventiva o mirar de veure com gestionar certes diferències.

Com ho farem?

Treballarem conjuntament, però si necessitem sessions individualitzades també ho contemplarem. Començareu explicant el vostre punt de vista, cadascú el seu, i els objectius que porteu a teràpia, per poder veure si hi ha objectius comuns i si aquests són d’entrada assequibles. Parlarem de qui sou cadascú de vosaltres (no oblidem l’enfocament constructivista (link a metodologia), doncs cadascú porta a la seva motxilla valors, creences, patrons d’interacció i formes de construir la realitat que tothom ha heretat de les seves famílies d’orígen i d’altres entorns, i encara que sovint els ignorem, ens poden ajudar a comprendre dinàmiques presents. Narrareu la vostra història de parella, per a facilitar la comprensió del moment actual però també per veure’n les macances i els recursos amb els que compteu o heu comptat al llarg del temps. I anirem consensuant les noves fòrmules a través de propostes, exercicis en la mateixa consulta o per realitzar a casa. Us aniré acompanyant en el camí fins que sentiu que heu trobat un punt d’equilibri en el que us sentiu còmodes tots dos o fins que veiem o decidiu que potser aquest punt no és possible o no us compensa. Doncs una teràpia de parella també pot ajudar a arribar a aquest punt, i en aquest cas i si així ho necessiteu, també us puc acompanyar en fer una separació el més plàcida possible.

I quins són els temes més recurrents pels quals consulteu?

 • Dificultats i/o deficiències en la comunicació
 • Alta conflictivitat i/o violència
 • Diferències en la criança dels fills
 • Infidelitats
 • Dubtes o distanciament
 • Dols
 • Crisis vitals
 • Dificultats en les relacions sexuals
 • Gelosia
 • Abortaments o pèrdues perinatals
 • Ruptures
 • Problemes amb la família política o extensa
 • Dificultats en la convivència (tasques, temps lliure, etc)